งานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์

งานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์

แพลตฟอร์มอาเซียนสำหรับระบบ Automation Building & Electrical Engineering ( การสร้างระบบอัตโนมัติและวิศวกรรมไฟฟ้า )

  • อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมและระบบอาคารอัจฉริยะเป็นแนวคิดหลักของงานพร้อมกับรูปแบบการออกแบบอาคารไทยสมัยใหม่ รวมถึงสำนักงานแห่งใหม่,โครงการที่อยู่อาศัยและโครงการอาคารด้านการบริการแนวคิดการสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเน้นของเจ้าของอาคาร
  • งานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์  มุ่งเน้นการสร้างระบบอัตโนมัติและวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อขยายธุรกิจ โดยการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดและวิธีแก้ปัญหาในระบบอุตสาหกรรม ความต้องการระบบอาคารอัตโนมัติ (BA) กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากและวิธีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการที่เน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด
  • งานจัดแสดงที่เป็นไฮไลท์ร่วมด้วย เมืองอัจฉริยะและเมืองแห่งความปลอดภัย โซนการลงทุนเมืองอัจฉริยะและพื้นที่เเลกเปลี่ยนนานาทัศนะในหัวข้อเมืองอัจฉริยะในอาเซียน