ผู้แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

ผู้แสดงสินค้า

 

ในงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 และ งานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ 2017 ได้มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 274 บริษัท และมีพาวิลเลี่ยนนานาชาติอีก 5 พาวิลเลี่ยน มารวมตัวกันเพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแสงสว่าง การออกแบบ และโซลูชั่นส์ บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

 รายชื่อผู้แสดงสินค้าปี 2018

 Product showcase