งานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ (THBF)

งานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ (THBF)

งานแสดงเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะและการบริหารจัดการพลังงานแห่งอาเซียน

  • อาคารสีเขียวและอาคารอัจฉริยะคือแนวคิดหลักของการจัดงาน ด้วยปัจจุบันการออกแบบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั้งสถานบริการ ต่างก็คำนึงถึงการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • งานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ เป็นงานที่รวบรวมและจัดแสดงเทคโนโลยีด้านอาคารอัจฉริยะ และระบบวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในด้านการวางระบบอาคารอัจฉริยะ ที่จะช่วยทั้งในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต
  • ไฮไลท์ภายในงาน (ปีที่ผ่านมา) ได้แก่ โซนจำลองนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย