รู้จักเราให้มากขึ้น

ข้อมูลเบื้องต้น

 

ทำไมต้องประเทศไทย?

อุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 34,000 ล้านบาท และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสนับสนุนจากภาครัฐ ยกตัวอย่างเช่น โครงการเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็นหลอดแอลอีดีเพื่อการประหยัดพลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และโครงการอื่นๆของภาครัฐในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั่วประเทศ

นอกจากนั้น อุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็มีมูลค่าสูงถึง 170,000 ล้านบาท และหากมองเฉพาะตลาดแอลอีดีก็มีมูลค่ากว่า 51,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้ประเทศไทยและประเทศข้างเคียงน่าสนใจในแง่ของการลงทุนทำธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่าง

ศูนย์กลาง

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน และมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาค มีข้อกฎหมายที่รองรับและสนับสนุนการลงทุน รวมทั้งมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทยคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 676,600 ล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งการก่อสร้างที่อยู่อาศัยมีมูลค่าถึง 37% ของมูลค่าอุตสาหกรรมทั้งหมด รองลงมาคืออุตสาหกรรมก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ 24.6%.

โอกาสทางธุรกิจ

ด้วยระบบคมนาคมขนส่งที่มีความพร้อมของประเทศไทยทั้งภายในและการเชื่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ

โอกาสทางธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน

  • ในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อนุมัติและเริ่มดำเนินการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนั้นประเทศในกลุ่มอาเซียนยังได้ลงนามในข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน ในเรื่องการลดหย่อนภาษี หรือปลอดภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแอลอีดี
  • ด้วยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกไม่นานอาเซียนจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก รองจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศจีน
  • ภายในปี พ.ศ. 2573 จะมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ส่องสว่างกว่า 829 ล้านดวงในภูมิภาคอาเซียน
  • ประเทศไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ light fittings, electric filament lamps and discharge lamps มากเป็นอันดับสองของภูมิภาคอาเซียน
  • อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
  • ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมไฟฟ้าแสงสว่างมากที่สุด ซึ่งปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จากปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 3.6% ในปี พ.ศ. 2556 สู่ 7.8% ในปี พ.ศ. 2558 เป็นผลจากการเติบโตของสินค้าประเภทแอลอีดี
  • มูลค่าตลาดแอลอีดีในประเทศไทยคาดว่าจะสูงถึง 67,000 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2565