For visitors

ยินดีต้อนรับ

Smart City Solutions – Sustainable & Livable Future

ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ (THLF) คืองานแสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน เป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดด้านไฟฟ้าแสงสว่าง อาทิ ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างสำหรับสถานที่เชิงพาณิชย์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ไฟตกแต่ง ไฟสวยงาม ชุดอุปกรณ์ ชิ้นส่วน และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลอดโคม LED และอีกมากมาย

ในปี พ.ศ. 2561 เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ได้รวมงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ และงานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าในตระกูล Light + Building ซึ่งมีทั้งหมด 14 งานทั่วโลก และด้วยประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าในนานาประเทศของเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ผนวกเข้ากับความร่วมมือกับออแกไนเซอร์ในประเทศไทย เป็นการตอกย้ำศักยภาพในการเป็นงานแสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและอาคารที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน

งานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2019 ครั้งที่ 5  และงานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ 2019 ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นพร้อมกันที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 30 ตุลาคม 2562

งานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์

ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกับงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ นั้น จะเป็นแพลตฟอร์มในการจัดแสดงเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทั้งด้านไฟฟ้าแสงสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบอาคารอัตโนมัติ ไปจนถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบครัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความประทับใจจาก ไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ 2017