อีเวนท์

กิจกรรมพิเศษ

นอกจากงานไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ และงานซีเคียวเทค ไทยแลนด์แล้ว ยังมีงานสัมมนาจากสมาคมต่างๆ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่